Olika satsningar

När de två tärningarna kastas över bordet så finns det en mängd olika utfall som kan ske. Likaså finns det ett stort antal olika alternativ som du kan satsa dina pengar på under en spelomgång. På crapsbordet finns det fält markerad för de olika alternativen, men det kan ändå till en början vara svårt att veta vad alla fält betyder. I den här artikeln förklarar vi vad de olika fälten på bordet betyder och vad som krävs för att du ska vinna på dem.
Någonting du bör tänka på är att på grund av crapsbordets storlek har man dubbla uppsättningar av vissa fält, för att alla enkelt ska kunna nå att placera ut sina spelmarker. detta gör att du endast behöver hålla koll på den ena halvan av bordet när du spelar.

Spela på att shootern klarar sig eller ej
De vanligaste spelalternativen är att satsa på om shootern kommer klara sig eller ej. Här är fälten du ska hålla koll på för detta.

Pass line
Här kan du satsa pengar under spelets första omgång, där shootern ska försöka etablera en point. Tror du att denne kommer få fram summan 7 eller 11 innan den etablerar en point så vinner du på detta fält. Kastar shootern dock någon av summorna 2 eller 3 eller 12 så förlorar du.

Don’t pass line
Även detta alternativ kan du använda dig av under början av spelet. Här tror du dock på att shootern inte kommer klara sig förbi den första omgången, utan att hen kommer slå summan 2 eller 3 och på så sätt få craps. Kommer summan 12 upp får du tillbaka dina satsade pengar.

Come bar
Det här spelalternativet påminner om det du gör på pass line, men med skillnaden att du spelar här efter att shootern har etablerat en point (dvs. en 4:a, 5:a, 6:a, 8:a, 9:a eller 10:a). Även här vinner du om summan 7 eller 11 dyker upp. Skulle shootern dock kasta någon av point-summorna så så benämns denna summa som come pointen och du vinner då om shootern lyckas kasta en 7:a innan come pointen kommer upp på nytt. Kastas summorna 2, 3 eller 12 någon gång under spelomgången förlorar du.

Don’t come bar
Precis som don’t pass line är detta alternativ en motstats till come bar och du tror då på att shootern kommer förlora och kasta en 2:a, 3:a eller 12:a. Etablerar shootern en come point så vinner du om en 7:a kommer upp innan pointen.

Spela på nästa kast
Du kan även satsa pengar på vad du tror att tärningarna kommer att visa vid nästa kast. Dessa spel vinner man mer sällan på, men ger då större vinster.

Big 6 och big 8
Här tror du på att shootern kommer kasta summan 6 eller 8 innan en sjua dyker upp. Anledningen att just dessa två summor finns att spela på är att de utöver sju är summorna som kan komma fram genom flest tärningskombiantioner.

Field bets
Här satsar du på summan på nästkommande kast och vinner om summan blir 2, 3, 4, 9, 10, 11 eller 12. Övriga summor ger förlust.

Any seven
Här tror du att nästa kast kommer resultera i summan 7.

Hard way
Här tror du på att shootern kommer kasta ett par i tvåor, treor, fyror eller femmor innan summan 7 dyker upp. Summor som består av ett par kallas för hard four, hard six osv.